Obchodní podmínky - FACTCOOL

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Datum účinnosti: 3.10.2018
Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti FC ecom, s.r.o., jejíž sídlo je na adrese Veľkomoravská 2866/9, Trenčín 911 05, Slovensko, identifikační číslo 51 750 155, pro prodej a nákup zboží zákazníkům na webových stránkách.

ÚVOD


Vítejte na stránkách všeobecných obchodní podmínek společnosti FC ecom, s.r.o.
Tyto všeobecné obchodní podmínky si prosím pečlivě přečtěte před tím, než na webovou stránku vstoupíte nebo si objednáte z webové stránky zboží.
Pokud na webovou stránku vstoupíte a/nebo si objednáte zboží, souhlasíte s tím, že budete těmito všeobecnými obchodními podmínkami vázáni.
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zákazníky sídlící v České republice, kteří na webovou stránku vstoupí.

OBSAH


1    DEFINICE
2    POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY
3    ZBOŽÍ A CENY
4    NÁKUP ZBOŽÍ A VYTVOŘENÍ SMLOUVY
5    ZRUŠENÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM (VRATKY A VÝMĚNY)
6    VADNÉ ZBOŽÍ
7    OCHRANA A DŮVĚRNOST DAT
8    NAŠE ODPOVĚDNOST
9    UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU
10    ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
11    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1    DEFINICE


 1.1    Následující slova mají níže uvedený význam:
„FACTCOOL“, „my“ nebo „nás“   odkazují na společnost FC ecom s.r.o., na adrese Veľkomoravská 2866/9, Trenčín 911 05, Slovenská republika, identifikační číslo 51 750 155.
„Spotřebitel“             znamená osobu, která jedná za účelem, který je zcela nebo částečně mimo obchod, podnikání, řemeslo nebo povolání tohoto jednotlivce.
„Smlouva“                znamená smlouvu o prodeji zboží uzavřenou mezi zákazníkem a společností FC ecom.
„Zákazník“                znamená uživatele webové stránky, a to jak spotřebitele, tak obchodníka.
„Zboží“                     znamená zboží vystavené k prodeji na webové stránce.
„Osobní údaje“          znamenají údaje, které zákazník poskytl při registraci na webové stránce nebo při zadání objednávky na webové stránce.
„Podmínkami“          se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
„Obchodník“             znamená osobu jednající za účelem obchodování, podnikání, řemesla nebo povolání této osoby, ať již jedná osobně nebo prostřednictvím jiné osoby jednající za obchodníka nebo jeho jménem.
„Webová stránka“     znamená internetovou stránku umístěnou na adrese www.factcool.com.

2    POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY


 2.1    Přístup
(a)      Přístup k této webové stránce získáváte v souladu s těmito podmínkami a veškeré zadané objednávky musí být zadány v přísném v souladu s těmito podmínkami.
 2.2    Registrace a poskytnutí osobních informací
(a)      Registrace není povinná; pokud se ale zaregistrujete, můžete sledovat stav své objednávky a nebudete vyzváni k opětovnému vyplnění svých osobních údajů při příštím objednání zboží.
(b)     Tím, že se zaregistrujete jako uživatel webové stránky, zaručujete, že:
i.    Osobní údaje, které poskytnete při registraci jako uživatel, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné ve všech ohledech; a
       ii.    Okamžitě nám oznámíte změnu svých osobních údajů tak, že se přihlásíte do svého uživatelského účtu a provedete změny.
 (c)      Souhlasíte s tím, že se nebudete vydávat za jiné osoby nebo subjekty a že nepoužijete falešné jméno nebo jméno, k jehož použití nemáte oprávnění.
 

 3    ZBOŽÍ A CENY          


 3.1        Popis zboží
(a)      Popis hlavních vlastností zboží lze nalézt na produktových stránkách webové stránky.
(b)     Bylo vyvinuto veškeré úsilí s cílem zajistit, aby popis a specifikace zboží byly správné. Ačkoliv je ale reprodukce barev součástí podrobného zobrazení, mohou se barvy u skutečného zboží nepatrně lišit.
3.2        Dostupnost
(a)      Vynakládáme veškerou přiměřenou péči, abychom zajistili, že veškeré údaje, popisy a ceny zboží, které se objeví na webové stránce, budou správné v okamžiku, kdy byly do systému příslušné informace vloženy. I když se snažíme udržovat webovou stránku co nejaktuálnější, informace, které            se na této webové stránce v určitou dobu objeví, nemusí vždy odrážet dostupnost v okamžiku, kdy zadáte objednávku. Cena produktu bude uvedena v přijetí objednávky.
3.3        Cena zboží

(a)      Ceny zboží uvedené na webové stránce jsou uváděny včetně DPH, se všemi případnými zákonnými poplatky a nezahrnují náklady na doručení, které se připočítávají k celkové splatné částce. Náklady na doručení se liší podle zvoleného způsobu dopravy, dopravce a způsobu platby. Tyto ceny            nezahrnují dovozní cla, daně, které mohou být účtovány místními orgány při přepravě do zemí mimo Evropskou unii.
(b)     Ceny a nabídky se mohou lišit a mohou být k dispozici pouze po omezenou dobu. Všechny ceny a nabídky jsou závislé na dostupnosti a mohou být podle uvážení společnosti FACTCOOL staženy nebo upraveny.
(c)      Webová stránka obsahuje velké množství zboží a je možné, že navzdory maximálnímu úsilí může být zboží uvedené na webové stránce nesprávně oceněno. Pokud společnost FACTCOOL zjistí chybu v ceně zboží, které jste si objednali, společnost FACTCOOL vás co o tom nejdříve                informuje   a poskytne vám možnost znovu potvrdit objednávku za správnou cenu nebo ji zrušit.
(d)     Společnost FACTCOOL nemá povinnost vám prodat nesprávně oceněné zboží.
3.4        Záruky
(a)      FACTCOOL zaručuje zákazníkovi, že v okamžiku, kdy zboží odběratel obdrží:
 i.          Zboží má vlastnosti sjednané smluvními stranami nebo (pokud nedojde k dohodě) vlastnosti popsané společností FACTCOOL na webové stránce nebo výrobcem zboží nebo předpokládané odběratelem s ohledem na povahu zboží a příslušnou inzerci. ii.          Zboží lze použít k účelům uvedeným společností FACTCOOL nebo k účelům, pro které se produkt daného druhu obvykle používá.
iii.          Zboží je poskytnuto v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

iv.          Zboží splňuje požadavky stanovené zákonem.

(b)     Společnost FACTCOOL dodá zakoupené zboží odběrateli v dohodnuté výši, kvalitě a vzhledu.
3.5        Balení

(a)      Není-li dohodnuto jinak, je zboží zabaleno společností FACTCOOL obvyklým způsobem; pokud neexistuje žádná úmluva, je předmětné zboží zabaleno tak, aby byla zajištěna jeho ochrana a konzervace.
3.6        Přezkoumání zboží
(a)      Odběratel zboží, jeho vlastnosti a množství přezkoumá co nejdříve poté, co ho převezme.

4    NÁKUP ZBOŽÍ A VYTVOŘENÍ SMLOUVY


 4.1         Obecné informace
(a)      Smlouva mezi vámi a společností FACTCOOL bude uzavřena v českém jazyce.
(b)     Náklady na komunikaci na dálku nepodléhají žádnému dodatečnému poplatku (společnost FACTCOOL neúčtuje žádné dodatečné poplatky k částce účtované vaším poskytovatelem internetových/telefonních služeb).

(c)     Pro objednávky realizované prostředníctvem Factcool online shopu nebude podnikatelským subjektem vystavená faktura obsahujíci identifikačné číslo organizace (IČO), která je předpokladem pro daňove uznatelný náklad. 

(d)     Odhlášení z novinek lze provést pomocí odkazu v emailu, který není starší než 30 dnů.

(e)    Dokončením nákupu uživatel souhlasí s odběrem novinek. 4.2        Zadání objednávky
(a)      Zvolte množství a velikost zboží, které jste si na webové stránce vybrali, a klikněte na tlačítko „Koupit“.
(b)     Před potvrzením objednávky si můžete překontrolovat množství, barvu a velikost zboží nebo dokonce zboží z nákupního košíku zcela odebrat.
(c)      Budete muset zadat své osobní údaje, fakturační adresu (která musí odpovídat adrese vaší platební karty) a adresu pro doručení. Pokud jste registrovaným uživatelem, musíte se přihlásit. Pokud jste nový uživatel, můžete se na webové stránce zaregistrovat.
(d)     Jakmile budete mít vyplněny všechny osobní údaje, fakturační a doručovací adresu, zvolte typ doručení a způsob platby.
(e)      Než svou objednávku potvrdíte, zkontrolujte si svůj nákupní košík a ujistěte se, že všechny specifikace, jako je velikost a barva, odpovídají vašim požadavkům, a klikněte na tlačítko „Potvrzení objednávky“. Pokud jste si zvolili platbu kartou, platbu prostřednictvím účtu PayPal nebo podobnou metodu, budete přesměrováni na webovou stránku bezpečné platby.
(f)      Zadáním objednávky prostřednictvím webové stránky zaručujete, že jste právně způsobilý/á uzavírat závazné smlouvy a je vám nejméně 18 let.
(g)     Potvrzenou objednávku nelze změnit, avšak můžete objednávku zrušit pomocí svého účtu a jestliže nebudete zaregistrován (zde), pokud již zboží nebylo zabaleno a odesláno.
 4.3        Platba
(a)      Pokud si nezvolíte platbu formou dobírky, je nutné, abyste zaplatili kupní cenu zboží před přijetím vaší nabídky.
(b)     Platby předem:
    i.          Kreditní / Debetní karta 
    ii.          PayPal
(c)      Platby při dodání zboží:
 i.     Dobírka – k dispozici v některých místech. Upozorňujeme, že výběrem platby na dobírku souhlasíte s tím, že společnost FACTCOOL vám může vrátit peníze prostřednictvím převodu bankovního účtu, pokud se rozhodnete smlouvu zrušit.
(d)     Náklady na platby jsou uvedeny (zde).
(e)      Vyvinuli jsme veškeré úsilí s cílem zajistit, aby byl online nákup na této webové stránce bezpečný. Společnost FACTCOOL nemůže nést odpovědnost za podvodné použití ztracené kreditní karty na našich webových stránkách, ale pomůže vašemu poskytovateli platební karty, pokud je to                   nutné, jakmile jí odcizení nahlásíte.
 4.4        Náklady na doručení
(a)      Náklady na doručení se připočítávají k zobrazené ceně a liší se v závislosti na doručovací službě, kterou si zákazník zvolí, zemi určení dodávky a množství/hmotnosti objednaného zboží. Společnost FACTCOOL zboží nedoručuje, využívá k tomu nezávislé kurýry. Doručovací služby poskytované třetí stranou podléhají vlastním obchodním podmínkám této strany.
(b)     Možnosti doručení a související náklady jsou uvedeny (zde).
(c)      Je-li objednávka obzvláště těžká, může být předmětem dodatečných poplatků za doručení. V případě, že nějaká objednávka podléhá dodatečným poplatkům za doručení, budete o dodatečných nákladech informován e-mailem před odesláním zboží z našeho skladu. Pokud s dodatečnými náklady na doručení nesouhlasíte, máte možnost objednávku zrušit.
 4.5        Vytvoření smlouvy o prodeji zboží
(a)      Po zadání objednávky obdržíte automatické potvrzení o doručení objednávky. To neznamená, že objednávka byla přijata. Vaše objednávka představuje nabídku společnosti FACTCOOL k nákupu zboží.
(b)     Všechny objednávky podléhají souhlasu společnosti FACTCOOL, která vám přijetí potvrdí zasláním e-mailové zprávy potvrzující vaši objednávku („Přijetí objednávky“). Smlouva bude vytvořena teprve po odeslání přijetí objednávky. Smlouva se vztahuje pouze na zboží uvedené v přijetí objednávky. Společnost FACTCOOL nebude povinna dodat žádné zboží, které mohlo být součástí objednávky, dokud nebude přijetí objednávky těchto produktů potvrzeno v samostatném e-mailu.
(c)      Informováni budete také o nepřijetí vaší objednávky. Nepřijetí vaší objednávky může být důsledkem jedné z následujících situací:
     i.          Zboží, které jste si objednali, není na skladě.
         ii.          Zboží, které jste si objednali, nebylo doručeno naším subdodavatelem nebo doručené zboží bylo poškozeno.        iii.          Neobdrželi jsme potvrzení vaší platby.
    iv.          Chyby v určení cen nebo popisu zboží.
        v.          Nesplňujete kritéria způsobilosti k objednávce stanovená v těchto podmínkách.

 4.6        Sloučení objednávek.
(a)      Společnost FACTCOOL neslučuje více objednávek a nespojuje více objednávek do jedné dodávky.
 4.7        Archiv smluv
(a)      Smlouvy uzavřené mezi společností FACTCOOL a jejími zákazníky jsou uloženy v elektronickém archivu, který je přístupný registrovaným odběratelům FACTCOOL přímo z jejich uživatelského účtu. Smlouva je archivována minimálně (pět let) od dne uzavření, avšak nejdéle po dobu stanovenou příslušným zákonem.

5        ZRUŠENÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM (VRATKY A VÝMĚNY)


 5.1        Jako spotřebitel máte 14 dní po obdržení zboží na to, abyste změnili svůj názor. Můžete zrušit jakoukoli online objednávku zboží v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oddílu, s výjimkou zboží, které je z této možnosti vyloučeno ze zákona:
                                          i.          Personalizované zboží nebo zboží na zakázku;
                                        ii.          Zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;
                                       iii.          Zboží, které je z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů utěsněno, pokud jste je otevřeli;
                                       iv.          Zboží, které bylo po dodávce neoddělitelně smíseno.
 5.2        Lhůta pro zrušení
(a)      Lhůta uvedená v ustanovení bodu 5.1 začíná dnem uzavření smlouvy a: 
                                          i.          datem převzetí zboží,   
                                        ii.          datem, kdy byla převzata poslední dodávka zboží (v případě smlouvy týkající se několika druhů zboží nebo dodávky několika částí) nebo   
                                       iii.          datem převzetí první dodávky zboží (v případě smlouvy o pravidelné opakované dodávce zboží).
(b)     Období pro zrušení končí 14 dnů po dni, kdy bylo zboží dodáno. Pokud se objednávka skládá z více položek nebo částí, které jsou doručeny v různých dnech, pak lhůta pro zrušení (ve vztahu k objednávce jako celku) končí 14 dnů po dni, kdy byla doručena poslední z položek nebo částí.
 5.3        Jak zrušit smlouvu
(a)      Smlouvu můžete zrušit nebo požádat o výměnu zboží nejlépe prostřednictvím formuláře pro výběr a vrácení zboží na webové stránce, kde budete požádáni o vyplnění údajů a podrobností o příslušné objednávce. Smlouvu na zboží můžete zrušit nebo změnit v uživatelském účtu, zasláním e-mailu na adresu info-cs@factcool.com, poštou na adresu Factcool s.r.o., P.O.BOX 2 (pokud se nacházíte na území České republiky), nebo telefonicky na telefonním čísle , +420 226 292 310 (pokud se nacházíte na území České republiky).
(b)     Potřebujeme, abyste nám zaslali jasné prohlášení, že chcete objednávku zrušit nebo zboží vyměnit, které zahrnuje vaše jméno, adresu, podrobnosti o objednávce a některé kontaktní informace, například telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Uveďte prosím jasně důvod vrácení zboží a zda požadujete vyplacení peněz nebo výměnu.
 5.4        Vrácení zboží
(a)      Vracené zboží musí být nepoškozené, čisté, v původním obalu, musí být neopotřebované, mít originální štítky a ve stavu a hodnotě, ve které jste zboží obdrželi. Zboží musí být vráceno kompletní, tj. spolu s dodaným příslušenstvím, kompletní dokumentací a dárky, je-li to relevantní.
(b)     Zboží musíte odeslat poštou nejpozději 14 dnů po datu, kdy byla společnost FACTCOOL o zrušení a/nebo výměně informována. Pro vrácení prosím použijte následující adresu:
Factcool
P.O.Box 2
Depo Brno 71
Brno 60010
(c)      Veškeré vratky jsou na vaše vlastní riziko. Doporučuje odeslat zboží doporučenou poštou, abyste byli chráněni. Musíte uhradit veškeré náklady na vrácení zásilky, s výjimkou případů, kdy jsme vám nějakou položku odeslali omylem. Pokud zboží nemůže být vzhledem ke své povaze vráceno poštou, budeme vám účtovat poplatek za svoz.
(d)     Uvědomte si prosím, že pokud je zboží doručeno společně s jakýmikoliv dary, vy i my jsme uzavřeli smlouvu o dárcovství za podmínky, že taková darovací smlouva skončí, jakmile zákazník smlouvu podle tohoto bodu 5 zruší. Následně musíte zboží vrátit společně s dary a vším, co jste s ním získali; pokud nebude zboží takto vráceno, bude tato situace považována za neoprávněné obohacení. Pokud položky získané neoprávněným obohacením nelze vrátit, je společnost FACTCOOL oprávněna požadovat peněžní náhradu ve výši běžné ceny.
(e)      Máte zákonnou povinnost přiměřeně pečovat o zboží, které máte v držení. Pokud tuto povinnost nesplníte, společnosti FACTCOOL může vůči vám vzniknout právo na náhradu škody. To platí pro všechno vrácené zboží.
 5.5        Výměna
(a)      Máte právo požádat o výměnu zboží pouze jednou. Požádáte-li o výměnu podruhé a znovu, budou vám vyplaceny peníze. Peníze vám také budou vyplaceny zpět, pokud požadovaná velikost a/nebo barva není na skladě, nebo je vyprodána.
 5.6        Vrácení platby
(a)      Společnost FACTCOOL vám v plné výši vyplatí peníze za veškeré zboží, které vrátíte podle tohoto bodu 5, ale odečte od této částky náhradu rovnající se jakémukoli snížení hodnoty zboží v důsledku toho, že jste s ním manipuloval nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkce zboží.
(b)     Pokud vracíte veškeré zboží v objednávce, společnost FACTCOOL také vyplatí vaše náklady na počáteční doručení, ale pouze do výše standardního poplatku za doručení. Nemůžeme vrátit žádnou bonusovou část jakéhokoli poplatku za doručení. Pokud nevracíte všechno zboží v objednávce, společnost FACTCOOL vám náklady na počáteční doručení nevyplatí.
(c)      Jakmile vám bude částka vrácena, obdržíte potvrzovací e-mail s podrobnou informací o částce, která byla vrácena a zboží, které společnost FACTCOOL obdržela zpět. Pokud vám vznikne nárok na refundaci nebo úhradu, společnost FACTCOOL vám ho vyplatí stejnou platební metodou, kterou jste původně použili k provedení platby (s výjimkou v případě doručení na dobírku). FACTCOOL vám vrátí částku 14 dní po dni, kdy jste obdrželi oznámení o zrušení, avšak nikoli dříve, než FACTCOOL obdrží zboží, které vracíte, nebo než dokážete, že zboží bylo odesláno zpět do společnosti FACTCOOL.

6    VADNÉ ZBOŽÍ


 6.1        Opravné prostředky
(a)      V nepravděpodobném případě, že obdržíte vadné zboží, máte nárok na jeden z opravných prostředků popsaných v této části. Nebudete mít nicméně právo vyplývající z vadného zboží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží je vadné nebo jestliže jste jeho vadu sami způsobili. Navíc se ustanovení v této části nevztahují:
                                          i.          na vadu zboží, které bylo prodáno za nižší cenu, jež byla stanovena právě z důvodu této vady,
                                        ii.          na opotřebení zboží způsobené jeho běžným používáním,
                                       iii.          na vadu použitého zboží odpovídající rozsahu užívání zboží nebo jeho opotřebení při převzetí zboží nebo
                                       iv.          pokud vyplyne z povahy zboží.
(b)     Uplatnit své právo vyplývající z vadného zboží můžete do 24 měsíců od převzetí zboží. V případě vzniku vady do šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že zboží bylo vadné již při převzetí.
(c)      Můžete si zvolit buď:
                                          i.          náhradu zboží nebo výměnu součásti zboží, pokud se vada týká pouze části zboží; nebo
                                        ii.          opravu, zejména v případech, kdy lze vady zboží odstranit bez zbytečného odkladu; nebo
                                       iii.          požadovat snížení ceny.
Nemáte právo na náhradu, pokud je náhrada nepřiměřená vzhledem k povaze vady.
(d)     Pokud náhrada podle bodu c) písm. i. není možná, máte právo:
                                          i.          požadovat snížení ceny;
                                        ii.          zrušit smlouvu a požádat o vrácení peněz.
(e)      Pokud zboží nemůžete řádně používat z důvodu opakovaného výskytu vady po opravě nebo kvůli většímu počtu vad, můžete zvolit buď:
                                          i.          náhradu zboží nebo výměnu součásti zboží, pokud se vada týká pouze části zboží; nebo
                                        ii.          zrušit smlouvu a požádat o vrácení peněz.
(f)      Nárok na přiměřené snížení ceny máte, pokud společnost FACTCOOL nemůže dodat nové zboží bez vad, nahradit součást zboží nebo zboží opravit a také v případě, že vám společnost FACTCOOL v přiměřené lhůtě neposkytne možnost využít opravného prostředku nebo kde by vám opravný prostředek způsobil velké potíže.
(g)     Pokud máte nárok na snížení ceny, částka snížení ceny bude určena společností FACTCOOL podle toho, co je za daných okolností přiměřené.
 6.2        Vrácení zboží
(a)      Pokud si myslíte, že jste obdrželi vadné zboží, vrátíte zboží zpět společnosti FACTCOOL včetně uvedení následujících podrobností:
• Číslo objednávky
• Kód produktu/název produktu
• Podrobnosti o vadě
• Preferované řešení: snížení ceny nebo oprava nebo výměna.
(b)     Společnost FACTCOOL doporučuje odeslat zboží zpět doporučenou poštou. Adresa pro vrácení zboží je:
Factcool
P.O.Box 2
Depo Brno 71
Brno 60010
(c)      Společnost FACTCOOL přezkoumá vrácené zboží a v přiměřené lhůtě vás informuje o výsledku a případně o vrácení nebo opravě nebo výměně prostřednictvím e-mailu.
(d)     Společnost FACTCOOL Vám co nejdříve vyplatí jakoukoli splatnou náhradu nejpozději do čtrnácti (14) dní ode dne, kdy jste obdrželi e-mail s tím, že máte nárok na vyplacení peněz za vadné zboží. Náhrada bude vyplacena stejným způsobem platby, který jste původně použili k provedení platby vy (pokud jste se výslovně nedohodli jinak).
 6.3        Společnost FACTCOOL ponese přiměřené poštovné náklady na vrácení zboží až do ceny za standardní poplatek za doručení. Společnost FACTCOOL vám nevyplatí žádnou bonusovou část dodávky.
7    OCHRANA A DŮVĚRNOST DAT

 7.1        Společnost FACTCOOL tímto prohlašuje a zaručuje, že všechny osobní údaje jsou považovány za soukromé a důvěrné a jako takové jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
     8         NAŠE ODPOVĚDNOST
 8.1        Neneseme odpovědnost za nedodržení zvláštních pokynů pro péči uvedených na zboží nebo na obalu zboží.
 8.2        Vyvineme veškerou přiměřenou péči, která je v našich silách, abychom uchovali podrobnosti vaší objednávky a platby v tajnosti, avšak v případě, že nám nebude prokázána nedbalost, nemůžeme být zodpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou byste mohli utrpět, pokud třetí strana získá neoprávněný přístup k jakýmkoli údajům, které poskytnete při přístupu nebo objednávání z naší webové stránky.
 8.3        Neneseme odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, příkladné, sankční nebo následné škody nebo ztráty na zisku, údajích nebo jiném nehmotném majetku v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Toto vyloučení platí také v případech, kdy jsme byli informováni, věděli jsme, nebo jsme měli vědět, že taková škoda mohla vzniknout. Nic v těchto podmínkách nesmí omezovat nebo vylučovat odpovědnost, která nemůže být omezena nebo vyloučena příslušnými zákony. Ve všech případech a v rozsahu povoleném příslušnými zákony je naše celková odpovědnost za škody a ztráty způsobené v souvislosti se smlouvou striktně omezena na kupní cenu zboží, které jste zakoupili.
 
     9         UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU
 9.1        Nezodpovíme ani neneseme odpovědnost za jakékoliv selhání nebo zpoždění při plnění některé z našich závazků vyplývajících ze smlouvy, které jsou způsobeny událostmi mimo naši přiměřenou kontrolu („událost vyšší moci“).
 9.2        Událostí vyšší moci se rozumí jakýkoli čin, událost, nehoda, opomenutí nebo příhoda mimo naši přiměřenou kontrolu a zahrnuje zejména (mimo jiné) následující:
                                          i.          stávky, uzávěrky nebo jiné průmyslové akce;
                                        ii.          civilní nepokoje, sociální bouře, vzpoury, invaze, teroristický útok nebo hrozby teroristického útoku, války (vyhlášené či nikoliv) nebo hrozby nebo přípravy na válku;
                                       iii.          požár, výbuch, bouře, povodeň, zemětřesení, půdní pokles, epidemie nebo jiná přírodní katastrofa;
                                       iv.          nemožnost využívat železnice, lodní dopravu, letadla, automobilovou dopravu nebo jiné prostředky veřejné či soukromé dopravy;
                                         v.          nemožnost využívání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí; a
                                       vi.          zákony, nařízení nebo omezení jakékoli vlády.
 9.3        Naše plnění v rámci jakékoliv smlouvy se považuje za pozastavené na dobu, po kterou trvá událost vyšší moci a o dobu trvání této události bude prodloužena doba plnění. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom událost vyšší moci překonali nebo našli řešení, díky němuž mohou být naše závazky vyplývající ze smlouvy plněny i navzdory události vyšší moci.

10    ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
10.1        Rozhodné právo
(a)      Tyto podmínky a smlouvy se budou řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.
10.2        Alternativní řešení sporů
(a)      Veškeré spory vyplývající ze smlouvy mezi námi a spotřebiteli v Evropské unii, které jsme nemohli společně vyřešit, mohou být vyřešeny mimosoudní cestou prostřednictvím alternativního řešení sporů nebo postupu řešení sporů online.
(b)     Příslušným orgánem pro alternativní řešení sporů mezi obchodníky a spotřebiteli je Česká obchodní inspekce: 
Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
URL: www.adr.coi.cz
(c)      Seznam mimosoudních orgánů v Evropské unii naleznete na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm
(d)     Jako spotřebitel v Evropské unii můžete využít platformu určenou pro online řešení sporů, kterou vede Evropská komise a která je dostupná na této internetové stránce:   http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
(e)      Veškeré stížnosti lze podat vyplněním kontaktního formuláře nebo informovat dozorové orgány. Na soulad se zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele je dohlíženo Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz).
(f)      Žádáme vás, abyste se před kontaktováním příslušných orgánů nejprve obrátili na firmu FACTCOOL a vyřešili situaci na adrese info-cs@factcool.com.
10.3        Jurisdikce
(a)      V rozsahu povoleném právními předpisy týkajícími se kolizního práva mají soudy České republiky výlučnou pravomoc rozhodovat o jakémkoli sporu nebo nároku, který vznikne na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím předmětem nebo vypracováním (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků).

11    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


11.1        Duševní vlastnictví a právo na užívání
(a)      Pokud není uvedeno jinak, autorská práva a jiná práva k duševnímu vlastnictví v obsahu na webových stránkách jsou naším vlastnictvím nebo vlastnictvím našich poskytovatelů licencí. Jakýkoliv přístup nebo používání našich webových stránek z jakéhokoli jiného důvodu, než je vaše osobní, nekomerční použití, je zakázáno.
(b)     Žádná část webových stránek nesmí být reprodukována nebo uložena na žádné jiné webové stránce nebo obsažena v jakémkoli veřejném nebo soukromém elektronickém vyhledávacím systému nebo webové stránce bez předchozího písemného svolení.
(c)      Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že materiály a obsah této webové stránky jsou k dispozici pouze pro vaše osobní nekomerční použití a že si za tímto účelem můžete (pokud je to nutné k nákupu zboží) stáhnout tento materiál a obsah na jediný počítačový pevný disk. Jakékoli jiné použití materiálu a obsahu webové stránky je přísně zakázáno.
(d)     Souhlasíte s tím, že nebudete (a souhlasíte s tím, že nepomůžete a neusnadníte jakékoli třetí straně) kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla tohoto materiálu a obsahu.
(e)      Berete na vědomí, že nemáte oprávnění používat registrované ochranné známky, obchodní názvy, firemní loga atd. smluvních partnerů společnosti FACTCOOL nebo společnosti FACTCOOL samotné.
11.2        Dodržování zákonů
(a)      Webové stránky mohou být použity pouze k zákonným účelům a zákonným způsobem. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony, stanovy a předpisy týkající se webové stránky a veškerých transakcí prováděných na webové stránce nebo prostřednictvím této webové stránky.
11.3        Písemná komunikace
(a)      Platné zákony vyžadují, aby některé informace nebo oznámení, které vám zašleme, byly písemné. Při používání webové stránky souhlasíte s tím, že komunikace s námi bude převážně elektronická. Budeme vás kontaktovat e-mailem nebo vám poskytneme informace zveřejněním oznámení na našich webových stránkách. Pro smluvní účely souhlasíte s tímto elektronickým komunikačním prostředkem a uznáváte, že veškeré smlouvy, oznámení, informace a další zprávy, které vám zašleme elektronicky, vyhovují veškerým zákonným požadavkům na písemnou formu. Tato podmínka nemá vliv na vaše zákonná práva.
11.4        Převod práv a povinností
(a)      Smlouva mezi vámi a námi je závazná pro vás i pro nás a pro naše nástupce a postupníky.
(b)     Nesmíte bez předchozího písemného souhlasu převést, postoupit, pověřovat ani jinak nakládat se smlouvou ani s vašimi právy nebo závazky z ní plynoucími.
(c)      Můžeme převádět, postupovat, pověřovat, zadávat nebo jinak disponovat smlouvou nebo jakýmikoli právy nebo závazky z ní vyplývajícími, kdykoli během doby platnosti smlouvy.
11.5        Oddělitelnost
(a)      Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek považováno za protiprávní, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za od těchto podmínek oddělitelné a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost kteréhokoli ze zbývajících ustanovení těchto podmínek.
11.6        Zřeknutí se práva
(a)      Žádné zřeknutí se nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoli řízení nebo práva z následného porušení jakéhokoli ustanovení.
11.7        Úplnost smlouvy
(a)      Máme v úmyslu se na tyto smluvní podmínky a každý dokument výslovně uvedený v nich ve vztahu k předmětu smlouvy spolehnout. Přestože přijímáme odpovědnost za tvrzení a prohlášení učiněná našimi řádně pověřenými zástupci, požadujte, aby jakékoli změny těchto podmínek byly písemně potvrzeny.
11.8        Naše právo na změnu těchto podmínek a webových stránek
(a)      Máme právo tyto podmínky příležitostně revidovat a měnit. Budete se řídit zásadami a podmínkami platnými v okamžiku, kdy si od nás objednáte zboží, pokud nebude vyžadována změna těchto zásad nebo těchto podmínek ze zákona nebo vládním orgánem (v takovém případě se bude vztahovat na objednávky vámi zadané už dříve) nebo pokud vás budeme informovat o změně těchto zásad nebo těchto podmínek dříve, než vám zašleme potvrzení o přijetí objednávky (v takovém případě máme právo předpokládat, že jste přijali změnu smluvních podmínek, pokud nás neuvědomíte o opaku do sedmi pracovních dnů od obdržení zboží). Pokud s takovými změněnými podmínkami nesouhlasíte, musíte webové stránky přestat používat. Pokud budete v používání webových stránek pokračovat, budeme mít za to, že jste pozměněné podmínky přijali.
(b)     Vyhrazujeme si právo upravovat a dočasně nebo trvale nebo stáhnout tuto webovou stránku (nebo její část) po upozornění nebo bez upozornění a potvrzujete, že nebudeme odpovědni vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli změny nebo stažení této webové stránky.
f
Produkt byl přidán do košíku.