Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Datum účinnosti: 28. 8. 2019
 
Společnost FC ecom, s.r.o., se sídlem: Veľkomoravská 2866/9, Trenčín 911 05, IČ: 51 750 155, IČ DPH : SK2120774106 zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka č .: 36568 / R (dále jen prodejce, "FACTCOOL "nebo" FC ecom "), je provozovatelem internetového obchodu na adrese www.factcool.com s módním textilem, obuví a dalším zbožím. Tyto Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost FC ecom s.r.o., a kupujícího (dále "zákazník" - fyzická nebo právnická osoba, případně "spotřebitel") při internetovém prodeji zboží. Všechny takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými předpisy Slovenské republiky, uzavřenou kupní smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které se vztahují na zákazníky a návštěvníky nacházející se na území České Republiky. Tyto všeobecné obchodní podmínky mohou být prodejcem kdykoliv upravovány a měněny. Tyto úpravy a změny se nedotýkají smluvních vztahů založených v době účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek.
 
Obsah
Všeobecné obchodní podmínky
 1 Definice
 2 Registrace
 3 Zboží a cena zboží
 4 Smlouva o zakoupení zboží
 5 Odstoupení od smlouvy zákazníkem (vrácení a výměna zboží)
 6 Záruka
 7 Platební podmínky
 8 Dárkové poukazy a slevové kódy
9 Doplňkové služby
 10 Doprava a dodání zboží
11 Ochrana osobních údajů
12 Rozhodné právo, orgán dozoru a řešení sporů
13 Závěrečná ustanovení
 
1 Definice
1.1 Definice pojmů používaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách:
 
"Prodejce - FACTCOOL", "my" nebo "námi" znamená společnost FC ecom s.r.o.
"Spotřebitel" znamená osoba, která není v postavení podnikatele.
 
"Smlouva" znamená smlouva na prodej Zboží uzavřená mezi zákazníkem a společností FC ecom.
"Zákazník" znamená uživatel webové stránky FACTCOOL, bez ohledu na to, zda se jedná o Spotřebitele nebo Podnikatele.
"Zboží" znamená zboží, které je inzerováno na webových stránkách FACTCOOL a je určeno k prodeji.
"Osobní informace" znamená údaje poskytnuté Zákazníkem při Registraci na Webové stránce nebo při vytvoření objednávky.
"Podmínky" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 
"B2B" znamená: Business To Business Vztah, komunikace, obchodní transakce mezi podnikatelskými subjekty navzájem.
 
"Podnikatel" je osoba, která naplňuje definici v § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.
 
"Internetová stránka" znamená webová stránka přístupná na adrese www.factcool.com nebo www.cs.factcool.com
 
2 Registrace
2.1 Registrace a poskytování Osobních informací
(a) Registrace není povinná, je i zůstane samozřejmě bezplatná.
(b) Pokud se rozhodnete zaregistrovat, tak Vám bude umožněno sledovat stav Vaší objednávky a při příští návštěvě nebudete vyzváni k opětovnému poskytnutí osobních údajů.
(c) Registrací jako uživatel Webové stránky zaručujete, že:
- Osobní údaje, které jako uživatel poskytnete při registraci jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné ve všech ohledech, v případě jejich změny je neprodleně upravíte ve svém profilu.
(d) Dále zaručujete, že se při registraci nebudete vydávat za jinou osobu nebo subjekt a že pro účel registrace nepoužijete falešné jméno nebo jiné označení, které nemáte oprávnění používat.
 
3 Zboží a cena zboží
3.1 Popis Zboží
(a) Popis hlavních charakteristik Zboží lze nalézt na jednotlivých stránkách produktů, které se nacházejí na Webové stránce.
(b) Vynakládáme maximální možné úsilí abychom zajistili, že popis a specifikace Zboží je pokud možno co nejpřesnější. S výjimkou reprodukce barev, u kterých se může ve skutečnosti vyskytnout menší odchylka.
 
3.2. Nabídka Zboží
Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na stránkách internetového obchodu, kde prodávající oznamuje zákazníkovi před uzavřením kupní smlouvy, resp. před odesláním objednávky jasným a srozumitelným způsobem hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby jakož i další zákonem vyžadované skutečnosti v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace.
 
3.3 Cena Zboží
(a) Ceny za Zboží jsou zveřejněny na Webových stránkách v korunách včetně DPH, ale nezahrnují náklady na doručení, případně poplatek za dobírku.
(b) Ceny a akční nabídky se mohou lišit a mohou být k dispozici pouze na omezenou dobu.
 
 
4 Smlouva o zakoupení zboží
4.1 Uzavření kupní smlouvy
(a) Smlouva mezi Vámi a společností FACTCOOL bude uzavřena podle slovenského práva.
(b) Smluvní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniká doručením objednávky zboží s povinností platby ze strany spotřebitele prodávajícímu. Prodávající potvrdí přijetí objednávky zprávou na elektronickou adresu spotřebitele.
(c) Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonickou komunikaci) si hradí kupující sám
(d) Odhlášení z novinek je možné provést pomocí odkazu v e-mailu, který není starší než 30 dní.
(e) Dokončením nákupu uživatel souhlasí s odběrem novinek.
 
4.2 Vytvoření objednávky
(a) Na Webové stránce vyberte množství a velikost Zboží, o které máte zájem a klikněte na tlačítko "Koupit".
(b) Před potvrzením objednávky můžete zkontrolovat množství, barvu nebo velikost Zboží nebo úplně odstranit Zboží z nákupního košíku.
(c) Následně vyberte preferovaný způsob platby a způsob dodání.
(d) Pokud jste registrovaný uživatel, tak se můžete přihlásit. Pokud jste nový uživatel, tak se můžete registrovat na Webové stránce nebo dokončit objednávku bez registrace. Při této možnosti je třeba zadat své osobní údaje, fakturační adresu (která musí korespondovat s adresou uvedenou na Vaší platební kartě) a adresu dodání, pokud si přejete objednávku doručit na jinou adresu než je fakturační. Následně je třeba před dokončením objednávky potvrdit Váš souhlas s obchodními podmínkami a také, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
(e) Před potvrzením objednávky si zkontrolujte svůj nákupní košík a ujistěte se, že všechny specifikace Zboží, jako velikost a barva jsou v souladu s Vašimi požadavky. Následně zaklikněte tlačítko "OBJEDNAT" s povinností platby.
(f) Zadáním objednávky prostřednictvím Webové stránky potvrzujete, že Vaše způsobilost k právním úkonům nebyla omezena a jste právně způsobilý uzavírat závazné smlouvy a máte více než 18 let.
(g) Po potvrzení objednávky ji již není možné změnit, avšak můžete ji zrušit zasláním Vašeho požadavku na mailovou adresu: factcool-cs@factcool.com nebo případně telefonicky na lince zákaznické podpory
+420 226 292 310. Objednávku umíme zrušit do doby, dokud není zabalena a případně už i vyexpedována.
 
 
 
4.3 Archív smluv
(a) Smlouvy uzavřené mezi společností FACTCOOL a jejími zákazníky jsou uloženy v elektronickém archivu, který je přístupný pro registrované zákazníky FACTCOOL přímo z jejich uživatelského účtu. Smlouva je archivována minimálně po dobu pěti let ode dne realizace, ne však déle než po dobu vyžadovanou příslušným zákonem.
 
4.4 Nákup na firmu (B2B)
Na našich webových stránkách je samozřejmě možný i nákup B2B. K úspěšnému dokončení B2B objednávky je třeba splnit tyto podmínky:
- Ve své registraci, v části informace o účtu, doplňte identifikační údaje organizace. Firemní adresa musí souhlasit s adresou dodání.
 
- Zákazník je z naší strany prověřen z hlediska správnosti uvedených údajů.
 
- Takto registrovaný zákazník vybírá produkty s cenou s DPH, po vyjmutí firemní dodací adresy v nákupním košíku dojde k přepočtu nákupní ceny a aktualizaci na cenu bez DPH.
 
5 Odstoupení od smlouvy zákazníkem, vrácení nebo výměna zboží.
5.1 Jako zákazník máte 60 dní ode dne, kdy Vám bylo doručeno Zboží, na to, abyste změnili názor a rozhodli se vrátit předmětné Zboží. Můžete vrátit jakékoliv Zboží v souladu s podmínkami uvedenými v této části Všeobecných obchodních podmínek kromě takového druhu Zboží, u kterého zákon jeho vrácení vylučuje. Jedná se o:
- personalizované Zboží nebo Zboží vyrobené na zakázku;
 
- Zboží, které podléhá rychlé zkáze;
- Zboží, které je z bezpečnostních nebo hygienických důvodů zapečetěno, pokud jste ho odpečetili;
- Zboží, které bylo po dodání neoddělitelně smíšeno.
 
5.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy
(a) Lhůta stanovená v ustanovení odstavce 5.1 začíná plynout dnem doručení Zboží, a to:
- ode dne převzetí Zboží,
- ode dne převzetí poslední části Zboží (v případě smlouvy týkající se více druhů Zboží nebo dodávky více částí Zboží), nebo
 
- ode dne převzetí první dodávky zboží (v případě smlouvy týkající se více druhů Zboží dodávaných v opakované dodávce).
(b) Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 60 dnů ode dne doručení Zboží. Pokud se objednávka skládá z více položek nebo dílů, které se doručují v různých dnech, lhůta pro odstoupení od smlouvy (ve vztahu k objednávce jako celku) končí 60 dní po dni doručení poslední položky nebo dílu.
 
5.3 Jak odstoupit od smlouvy
(a) Můžete odstoupit od smlouvy primárně prostřednictvím formuláře určeného na vrácení Zboží, který je dostupný na Webové stránce, kde Vás požádáme o vyplnění Vašich údajů a podrobností o příslušné objednávce. Smlouvu o zboží lze zrušit zasláním e-mailu na adresu factcool-cs@factcool.com, poštou na adresu FC ecom s.r.o., P.O.Box 2, DEPO Brno 71, Brno 600 10 , nebo telefonicky na telefonním čísle +420 226 292 310.
 
5.4 Vrácení Zboží
(a) Zboží můžete vrátit primárně prostřednictvím formuláře určeného na vrácení Zboží, který je dostupný na Webové stránce.
Zboží musí být vráceno v identickém stavu, ve kterém Vám bylo doručeno, nepoškozené, nejlépe v originálním obalu s původními štítky, které slouží k identifikaci zboží. Zboží musí být vráceno kompletní, tj. spolu s veškerým příslušenstvím, úplnou dokumentací a suvenýry (pokud byly součástí dodávky). Spodní prádlo z hygienických důvodů není možné vrátit.
(b) Zboží  je nutné poslat nejpozději do 60 dnů ode dne přvzetí zásilky, a kdy byl FACTCOOL informován o odstoupení nebo vrácení části objednávky na jednu z následující adres:

U objednávek  vytvořených od 8.10.2021 platí prodloužená lhůta na vrácení a to až do 9.1.2022.

Přes Českou poštu na adresu:
FC ecom s.r.o.
P.O. Box 2
Depo Brno 71
600 10
Česká republika

Přes službu PPL (pouze PPL)
BezvaSport / FactCool
(číslo objednávky)
Tečovská 1292
Depo 08
Zlín - Malenovice
763 02

nebo přes zásilkovnu ( viz.vrácení zboží, po vyplnění formuláře se zobrazí způsob)
 
(c) Pokud si myslíte, že jste obdrželi poškozené Zboží, vraťte Zboží zpět společnosti FACTCOOL a spolu se Zbožím uveďte následující podrobnosti:
• Číslo objednávky
• Kód Zboží / název Zboží
• Podrobnosti o vadě
(d) Vrácení Zboží probíhá na Vaši zodpovědnost. Doporučuje se odeslat Zboží poštou a formou doporučené zásilky. Zároveň Vás upozorňujeme na to, že nesete veškeré náklady na vrácení Zboží, s výjimkou případů, kdy jsme Vám nějakou položku zaslali omylem nebo Vám bylo dodáno již poškozené zboží a tato skutečnost byla uznána při vrácení reklamačním oddělením. Pokud zboží nemůže být pro svou povahu vráceno poštou, budeme Vám účtovat poplatek za jeho převzetí.
(e) Berte prosím na vědomí, že pokud je zboží dodáno spolu s jakýmikoliv dary, vy a my jsme uzavřeli smlouvu o dárcovství za podmínky, že taková smlouva o dárcovství se vypoví, jakmile zákazník využije možnost odstoupit od smlouvy podle ustanovení č. 5. Následně musíte Zboží vrátit spolu s dary a veškerým příslušenstvím; pokud tak neučiníte, bude to považováno za bezdůvodné obohacení. Pokud není možné vydat výnos získaný bezdůvodným obohacením, FACTCOOL je oprávněn požadovat peněžní kompenzaci ve výši běžné ceny.

(f) Máte zákonnou povinnost zacházet se Zbožím přiměřeně a zodpovědně, dokud je ve Vašem držení. Pokud nedodržíte tuto povinnost, společnost FACTCOOL může vůči Vám uplatnit nárok na náhradu škody. To platí pro veškeré vrácené Zboží.

 
5.5 Výměna
(a) Výměna zboží je nedostupná. Nejpozději do 14  kalendářních dnů od přijetí vráceného zboží do systému, budou Vám prostředky za vrácené zboží převedeny na vámi zadaný bankovní účet.
 
5.6 Vrácení peněz
(a) Společnost FACTCOOL Vám vrátí peníze v plné výši za Zboží, které vrátíte podle odstavce 5. těchto všeobecných obchodních podmínek.
(b) Jestliže vrátíte veškeré Zboží, které bylo v jedné objednávce, tak Vám FACTCOOL proplatí náklady na prvotní dodávku Zboží, ale pouze do výše Standardní ceny doručení. Nebudeme proplácet žádné prémiové dodavatelské služby. Pokud nevracíte všechno Zboží, které bylo součástí jedné objednávky, tak Vám FACTCOOL neproplatí prvotní náklady na dodávku Zboží.
(c) Po vrácení peněz obdržíte potvrzující e-mail s podrobnou informací o vrácené částce a o zboží, které FACTCOOL od Vás obdržel. Společnost FACTCOOL Vám vrátí peníze stejnou platební metodou, kterou jste původně použili k provedení platby (s výjimkou služby na dobírku). Společnost FACTCOOL Vám vrátí peníze ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, nebo dříve, pokud FACTCOOL obdrží zboží, za které se vrácení peněz poskytuje, nebo pokud dokážete, že nám Zboží už bylo odesláno zpět.
 
6 Záruka
6.1 Vady zboží
V případě, že dodané zboží bude mít zjevné materiálové nebo výrobní vady včetně poškození zboží při přepravě, takové vady okamžitě reklamujte u nás nebo u dopravce, který zboží doručuje. Neuplatněním reklamace však nejsou dotčeny vaše zákonné nároky. U všech vad zakoupeného zboží, které se vyskytnou v zákonné záruční době, si můžete uplatnit nárok na dodatečné plnění, a v případě splnění zákonných podmínek - další nároky na slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
 
6.2 Záruční doba
(a) Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku způsobené nesprávným používáním, nedostatečnou údržbou či úmyslným poškozením.
(b) Jakékoliv reklamace vad je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se můžete domáhat u soudu pouze tehdy, pokud jste vady vytkli ve lhůtě nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží.
 
6.3 Naše odpovědnost
(a) Neneseme žádnou odpovědnost za nedodržení zvláštních pokynů na péči uvedených na Zboží nebo na obalu Zboží
(b) Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou, mimořádnou, náhodnou, sankční nebo jakoukoli jinou škodu nebo ušlý zisk, poškozená data nebo jiný nehmotný majetek v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Tato výhrada se vztahuje i na případy, kdy jsme byli informováni, věděli nebo měli vědět, že takové škody mohly vzniknout. Žádné ustanovení těchto Podmínek nebude vykládáno tak, aby omezovalo nebo vylučovalo odpovědnost, která nemůže byt omezena nebo vyloučena příslušnými zákony. Ve všech případech a v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy je naše celková odpovědnost za škody a ztráty způsobené v souvislosti se Smlouvou přísně omezena výší kupní ceny zaplacené za zakoupené Zboží.
 
6.4 Vyšší moc
Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv nesplnění nebo zpoždění plnění našich závazků vyplývajících ze Smlouvy, které bylo způsobeno událostmi, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu ("Události vyšší moci"). Událost vyšší moci zahrnuje jakýkoliv čin, událost, nečinnost, opomenutí nebo nehodu, která je mimo naši přiměřenou kontrolu a zahrnuje zejména (bez omezení) následující skutečnosti:
- stávky, výluky nebo jiná průmyslová omezení;
- občanské nepokoje, povstání, invaze, teroristický útok nebo hrozbu teroristického útoku, válku (ať již vyhlášenou či nikoliv), hrozbu války nebo přípravy na válku;
- požár, výbuch, bouři, povodeň, zemětřesení, sesuvy nebo propad půdy, epidemie nebo jinou přírodní katastrofu;
- nedostupnost používání železnic, lodní dopravy, letadel, automobilové dopravy nebo jiných prostředků veřejné či soukromé dopravy;
- nedostupnost používání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí;
- akta, výnosy, právní předpisy, vyhlášky nebo omezení jakékoliv vlády;
- plnění našich povinností vyplývajících z jakékoliv Smlouvy se považují za pozastavené po dobu trvání Události vyšší moci a lhůta pro plnění našich povinností se prodlužuje během trvání Události vyšší moci. Vynaložíme přiměřené úsilí k ukončení Události vyšší moci nebo k nalezení řešení, díky kterému bude možné plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy i přes Události vyšší moci.
 
7 Platební podmínky
7.1 Platba kartou - GoPay
Platíte okamžitě v procesu objednávání zadáním údajů o vaší platební kartě prostřednictvím platební brány GoPay. Při odeslání zboží bude skutečná fakturovaná cena zaplacená z Vaší platební karty po uplatnění slev, případně poukázek, atd.
 
7.2 Platba na dobírku
Platba za zboží se provede v hotovosti při dodání balíku ve výši uvedené ve faktuře. V případě odstoupení od smlouvy se platba vrátí bankovním převodem. Pro tento účel potřebujeme informace o vašem bankovním účtu včetně kódu banky.
Vyvinuli jsme maximální možné úsilí k tomu, aby nakupování prostřednictvím této Webové stránky bylo bezpečné. Z tohoto důvodu FACTCOOL nemůže zodpovídat za podvodné použití odcizených platebních karet prostřednictvím Webové stránky, ale pomůže Vám a vydavateli Vaší platební karty prověřit podezření z podvodného použití platební karty.
 
8 Slevové kódy - vouchery
(a) Zákazník může uplatnit slevový kód, který mu byl provozovatelem internetového obchodu FACTCOOL poskytnutý při tvorbě objednávky za těchto podmínek:
- slevový kód nelze uplatňovat opakovaně
- slevové kódy nelze vzájemně kombinovat
- hodnota slevového kódu se rovnoměrně rozpočítává mezi všechny kusy zboží v objednávce, kde je možné slevový kód uplatnit, viz bod
(b) V případě odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem nebo vrácení části zboží z objednávky, v níž byl uplatněn slevový kód, bude zákazníkovi vrácena adekvátní částka, kterou za vrácené zboží reálně podle kupní smlouvy zaplatil.
(c) Pokud má slevový kód omezenou dobu platnosti, zákazník může tento použít v časovém rozmezí, které končí datem platnosti. Z důvodu nevyužití slevového kuponu ve lhůtě platnosti, zákazníkovi nevzniká nárok na poskytnutí jakékoli kompenzace za neuplatněný slevový kód.
(d) V případě, že slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro použití slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněný slevový kód v objednávce neakceptovat a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.
Uvedená pravidla platí pro použití slevových kuponů, pokud není provozovatelem výslovně uvedeno jinak.
 
9 Doplňkové služby
"Dárkové balení "je služba, při které Vám objednané zboží zabalíme do dárkové krabičky. "Pojištění balíčku" je služba, při níž máte jistotu doručení, a pokud by nastalo poškození ze strany přepravce, díky této službě vyřešíme za Vás případné reklamační řízení s dopravci. Poplatek za obě služby je jednorázový, splatný bezprostředně po vyhotovení objednávky a nevratný. Od služeb nelze odstoupit, pokud bylo zboží již zabaleno (k poskytnutí služby dárkového či ekologického balení přistupuje prodávající neprodleně po vytvoření objednávky, pokud si zákazník zvolí tuto službu).
 
10 Doprava a dodání zboží
Všechny zásilky posíláme prostřednictvím soukromé dopravní společnosti Česká pošta, PPL a Zásilkovna: zásilka bude doručena nejpozději do 2 pracovních dnů od podání. O odeslání zboží budete informováni e-mailem. Je však nutné vyplnit jako doručovací adresu tu adresu, na které budete k zastižení během dne mezi 8.00-18.00. V případě, že tímto místem je Vaše zaměstnání, je nutné uvést kromě Vašeho jména i název firmy. Tato přepravní společnost doručuje naše zásilky i v sobotu, pokud to samotný přepravce přímo nezmění.
 
10.1 Způsob dopravy
 
• Doručení na adresu
• Doručení na odběrné místo
 
10.2 Přepravní náklady
 
Poštovné zahrnuje: POPLATEK ZA DOPRAVU + POPLATEK ZA DOBÍRKU. Poplatek za dobírku má samostatnou sazbu 49 Kč. Na zaplacenou objednávku přes GoPay se poplatek za dobírku nevztahuje.
 
(a) Při platbě GoPay
Doručení na adresu: při platbě přes GoPay a nákupu nad 1499 Kč je poštovné ZDARMA
Při nákupech v částce nižší než 1499 Kč se do poštovného počítá pouze poplatek za dopravu v částce od 49 Kč
 
(b) Při platbě na dobírku
Doručení na adresu: při platbě dobírkou a nákupu nad 1499 Kč je doprava ZDARMA + poplatek za dobírku 49 Kč
Při nákupech v částce nižší než 1499 Kč poštovné zahrnuje poplatek za dopravu od 49 Kč + poplatek za dobírku 49 Kč, viz podrobněji Poštovné.
 
c) Při platbě na výdejnu
Doručení na pobočku výdejního místa, Praha, Brno nebo Plzeň. Příplatek za doručení 49 Kč. 
Brno (Václávská 237/6), Plzeň (Kardinála Berana 1053/26), Praha 2 (Lazarská 8),Praha 5 (Plzeňská 20),Praha 8 (Služská 10)
 
Poznámka:

Doporučujeme otevřít zásilku bezprostředně po převzetí a překontrolovat, zda není zboží poškozeno i když obal zboží poškozen není. Pokud zásilka při dodání jeví známky poškození, odmítněte ji převzít! Pokud k této nepříjemné situaci dojde, informujte nás neprodleně (nejpozději však následující pracovní den) o vzniklém stavu prostřednictvím emailu na factcool-cs@factcool.com. Situace bude vyřešena v nejkratším možném čase.

V případě, že si zákazník balík převzal od kurýra, je zákazník plně zodpovědný za obsah balíčku. Pokud produkty chybí, kontaktujte doručovací službu kvůli reklamačnímu protokolu. Bez reklamačního protokolu od přepravce nelze reklamovat ztrátu výrobků. Takováto žádost nebude akceptována.

 
10.3 Prohlášení
(a) FACTCOOL prohlašuje zákazníkovi, že v okamžiku předání zboží do přepravy:
- Má zboží vlastnosti dohodnuté stranami nebo (pokud nebyla dosažena dohoda) vlastnosti popsané na Webových stránkách nebo vlastnosti popsány výrobcem Zboží, nebo vlastnosti očekávané spotřebitelem s odkazem na povahu Zboží a související reklamní kampaň.
- Zboží může být využíváno způsobem, který vymezuje FACTCOOL nebo způsobem, kterým je obdobné Zboží obvykle využíváno.
- Zboží je poskytované v odpovídajícím množství, velikosti nebo váze.
- Zboží je v souladu se zákonnými požadavky.
(b) FACTCOOL dává do přepravy Zboží zakoupené zákazníkem v dohodnutém množství, kvalitě a designu.
 
10.4 Balení
Pokud není dohodnuto jinak, Zboží je balené společností FACTCOOL podle běžných konvencí, nebo když žádné konvence neexistují, potom je předmětné Zboží zabalené způsobem, který zabezpečí jeho ochranu a zachování jeho jakosti v průběhu přepravy.
 
10.5 Dostupnost

Vynakládáme maximální možné úsilí, aby jsme zabezpečili to, že všechny podrobnosti, popisy a ceny Zboží zobrazujícího se na Webové stránce budou správné a aktuální v čase, kdy byly do systému vloženy. Ačkoli vynakládáme maximální úsilí, aby byla Webová stránka pravidelně aktualizovaná, informace dostupné na této stránce nemusí vždy odrážet skutečnou dostupnost Zboží v momentu zadání objednávky. Cena Zboží bude stanovená ve formuláři na potvrzení objednávky.

10.6 Reklamace zásilek

V případě ztráty předem uhrazené zásilky při přepravě je postup následující:

1. Objednávka, ve které zákazník zásilku pojistil - platba bude zákazníkovi vrácena po 10 dnech od data odeslání zásilky.

2. Objednávka bez pojištění zásilky - lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od obdržení informace o ztrátě zásilky.
 

 
11 Ochrana osobních údajů

FACTCOOL tímto vyhrazuje a zaručuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za soukromé a důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 
12 Rozhodčí právo, orgán dozoru a řešení sporů
12.1 Rozhodčí právo
(a) Tyto Podmínky a Smlouvy se řídí a vykládají v souladu se zákony Slovenské republiky, s ohledem na ochranu spotřebitele poskytovanou zahraniční legislativou.
 
12.2 Stížnosti a orgán dozoru
(a) Jakékoliv stížnosti můžete podávat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo adresovat příslušným státním orgánům.
(b) Dodržování právních předpisů na ochranu práv spotřebitelů je kontrolované Slovenskou obchodní inspekcí.
 
 

Slovenská obchodná inšpekcia pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín

https://www.soi.sk/

 

(c) Zdvořile Vás žádáme, aby jste se vždy před kontaktováním příslušných orgánů obrátili s daným problémem na FACTCOOL prostřednictvím následujícího emailu factcool-cs@factcool.com.
 
12.3 Alternativní řešení sporů
(a) Jakýkoli spor mezi námi a spotřebitelem z jakékoli země Evropské unie vyplývající ze Smlouvy, který jsme nedokázali společně vyřešit, může být řešen mimosoudně prostřednictvím orgánu příslušného pro alternativní řešení sporů nebo prostřednictvím alternativního řešení sporů online.
(b) Příslušný orgán pro alternativní řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli je Slovenská obchodní inspekce:

Slovenská obchodná inšpekcia pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín

https://www.soi.sk/

 

(c) Seznam orgánů příslušných k mimosoudnímu řešení sporů v rámci Evropské unie je k dispozici na této webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/ index_en.html
(d) Jako spotřebitel ze země patřící do Evropské unie můžete využít platformu určenou k řešení sporu online, kterou spravuje Evropská komise, a to na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
12.4 Jurisdikce
(a) V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy týkajícími se kolizních norem mají soudy Slovenské republiky výhradní pravomoc na vyřešení jakéhokoli sporu nebo nároku, který vyplývá ze Smlouvy nebo vznikl v souvislosti se Smlouvou nebo jejím předmětem nebo uzavřením Smlouvy (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků).
 
13 Závěrečná ustanovení
13.1 Právo duševního vlastnictví
(a) Pokud není uvedeno jinak, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k obsahu Webové stránky jsou našim vlastnictvím nebo vlastnictvím našich poskytovatelů licencí. Jakýkoliv přístup nebo používání Webové stránky z jakéhokoli jiného důvodu, než je vaše osobní, nekomerční použití, je zakázáno.
(b) Žádná část Webové stránky nesmí být reprodukována nebo ukládána na žádné jiné Webové stránce nebo zahrnuta do jakéhokoli veřejného nebo soukromého elektronického vyhledávacího systému nebo jiných webových stránek bez našeho předchozího písemného souhlasu.
(c) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že materiály a obsah obsažený na Webové stránce jsou zpřístupněny pouze pro Vaše osobní nekomerční použití a že můžete (pokud je to nutné k uskutečnění nákupu zboží) za tímto účelem stahovat takový materiál a obsah výlučně na pevný disk počítače. Jakékoliv jiné použití materiálu a obsahu Webové stránky je přísně zakázáno.
(d) Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla takovýchto materiálů a obsahu Webové Stránky a také souhlasíte s tím, že nebudete asistovat při takovéto činnosti nebo usnadňovat takovouto činnost třetím stranám.
(e) Berete na vědomí, že nemáte oprávnění používat registrované ochranné známky, obchodní názvy, firemní loga atd. smluvních partnerů společnosti FACTCOOL nebo samotné společnosti FACTCOOL.
 
13.2 Dodržování právních předpisů
(a) Webová stránka může být používána pouze pro zákonné účely a zákonným způsobem. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se Webových stránek a všech transakcí prováděných na Webových stránkách nebo prostřednictvím Webových stránek.
 
13.3 Písemná komunikace
(a) Platné právní předpisy vyžadují, aby některé informace nebo zprávy, které vám zašleme, byly v písemné formě. Při používání Webových stránek akceptujete, že komunikace s námi bude převážně elektronická. Budeme vás kontaktovat e-mailem nebo vám poskytneme informace prostřednictvím oznámení na našich Webových stránkách. Pro smluvní účely souhlasíte s použitím těchto elektronických komunikačních prostředků a berete na vědomí, že všechny smlouvy, oznámení, informace a jiné zprávy, které vám poskytneme elektronicky, jsou v souladu s jakýmkoli zákonným požadavkem na písemnou formu takového oznámení. Toto ujednání neovlivňuje Vaše zákonná práva.
 
13.4 Postoupení práv a povinností
(a) Smlouva mezi námi je závazná pro Vás i pro nás a pro naše právní nástupce a postupníky.
(c) Bez předchozího písemného souhlasu nelze převést, postoupit nebo jinak disponovat se Smlouvou nebo jakýmikoli z Vašich práv nebo povinností vyplývajících z ní.
(c) Kdykoli během trvání Smlouvy můžeme kdykoliv během Smlouvy převést, postoupit, nechat plnit subdodavatelem nebo jinak disponovat se Smlouvou nebo jakýmikoli z našich práv nebo závazků vyplývajících z ní.
 
13.5 Oddělitelnost
(a) Jestliže je některá část těchto Podmínek považována za nezákonnou, neplatnou nebo z jakéhokoliv důvodu nevymahatelnou, pak toto ustanovení bude považováno za oddělitelné od těchto Podmínek a nebude mít vliv na platnost a vynutitelnost kteréhokoli z ostatních ustanovení těchto Podmínek.
 
13.6 Vzdání se práv
(a) Žádné vzdání se práv z naší strany nebude interpretováno jako vzdání se práva na jakékoliv jednání nebo vzdání se práv vyplývajících z následného porušení jakéhokoli ustanovení.
 
13.7 Celistvost Smlouvy
(a) Spoléháme na znění těchto Podmínek a jakýchkoliv dokumentů, na které výslovně odkazujeme. Ačkoliv přebíráme odpovědnost za oznámení a prohlášení našich řádně zplnomocněných zástupců, vyžadujte, aby byly všechny změny těchto Podmínek potvrzené písemně.
 
13.8 Naše právo měnit Podmínky a Webovou stránku
(a) Čas od času můžeme revidovat a měnit tyto Podmínky. Na Vás se vztahují pravidla a Podmínky platné a účinné v době, kdy si objednáte Zboží, pokud není změna těchto pravidel nebo Podmínek vyžadována zákonem nebo státním orgánem (v takovém případě se bude změna týkat objednávky podané před touto změnou) nebo pokud Vás budeme informovat o změně pravidel nebo Podmínek před odesláním přijetí Objednávky (v takovém případě máme právo předpokládat, že jste přijali změnu Podmínek, pokud nám neoznámíte nepřijetí změny Podmínek do sedmi pracovních dnů od obdržení Zboží). Pokud nesouhlasíte se změnou Podmínek, musíte přestat používat Webovou stránku. Pokud budete pokračovat v používání Webové stránky, považuje se nové znění Podmínek za Vámi akceptované.
(b) Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale upravit nebo odstranit tuto Webovou stránku (nebo její část) i bez předchozího upozornění. Neneseme žádnou odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu nebo odstranění Webových stránek.
f
Produkt byl přidán do nákupního košíku.